Flora i fauna Rospudy – co można zobaczyć w dolinie?

Dolina Rospudy to jedno z najładniejszych miejsc na Suwalszczyźnie. Atrakcji tu z pewnością nie brakuje, tym bardziej ze największa z nich jest tu po prostu niesamowita przyroda. W tym miejscu rzeka Rospuda łączy się z aż 9 jeziorami, tworząc nie zwykle urokliwy teren doliny. Na tym terenie nie brakuje również wielu rzadkich gatunków, zarówno roślin jak i zwierząt. Najcenniejszym z nich jest obszar torfowisk. Z tego też powodu na terenie Doliny Rospudy utworzono region ochrony – Natura 2000.

A co ciekawego można zobaczyć w dolinie Rospudy?

Ciekawa roślinność występująca w Dolinie Rospudy

Tak jak już wyżej pisaliśmy, torfowiska to teren najbardziej cenny przyrodniczo. Na obszarze Doliny Rospudy można zaobserwować zarówno niskie jak i wysokie torfowiska oraz te przejściowe. Te ostatnie są szczególnie cenne, gdyż są zachowane w kompletnie nienaruszonym przez działalność człowieka stanie. Wysoki poziom wody zapewnia nie zarastanie tych terenów drzewami i krzewami.

Oprócz tego wzdłuż rzeki i jezior teren porastają szuwary: trzcinowe, mannowe i mozgowe. Dużym obszarem są tu także szuwary wielkoturzycowe. Natomiast starorzecza Doliny Rospudy są porośnięte osoką aloesowatą.

Osoka aloesowata - jedna z ciekawszych roślin w Dolinie Rospudy
Osoka aloesowata – jedna z ciekawszych roślin w Dolinie Rospudy

Dużą atrakcją na terenie Rospudy są rośliny z rodziny storczykowatych, w tych chronionych miodokwiatów krzyżowych.

Jakie zwierzęta można zobaczyć w dolinie Rospudy?

Na terenie Doliny Rospudy można zaobserwować takie zwierzęta jak bobry, wydry i nietoperze. Wśród tych ostatnich dominują gatunki nocka rudego i nocka łydkowłosego.

Bóbr - zwierzę, które można zaobserwować w Rospudzie
Bóbr – zwierzę, które można zaobserwować w Rospudzie

Oczywiście nie brakuje tu ptaków oraz przede wszystkim ryb, w końcu przez teren doliny przepływa rzeka wraz z jeziorami. Wśród nich można wyróżnić piskorza oraz różankę. Do grupy rzadkich stworzeń zamieszkujących tutejsze wody trzeba także zaliczyć bezkręgowce. W tym pijawkę lekarską i małża szczeżuje wielką oraz małża skójkę gruboskorupkową. Wśród ważek wyróżniają się dwa gatunki – zalotka większa i trzepla zielona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *