Dolina Rospudy – kilka podstawowych informacji

Dolina Rospudy, a raczej obszar chronionego krajobrazu Doliny Rospudy jest położony na Podlasiu, w północno-wschodniej części naszego kraju. Jest częścią Puszczy Augustowskiej i dokładniej leży na Pojezierzu Litewskim. Obszar chroniony utworzono tu w 1991 roku i obejmuje on dolinę rzeczną Rospudy, która z kolei jest górnym biegiem Netty.

Cały ten obszar ma chronić przede wszystkim nietknięty przez człowieka teren, wraz z torfowiskową roślinnością i miejscową fauną. Całość ma obszar prawie 24 tysięcy hektarów i ciągnie się przez około 52 kilometry. Na terenie Doliny Rospudy znajduje się dziewięć jezior: Kamienne, Długie, Garbas, Głębokie, Rospuda Filipowska, Okrągłe, Sumowo Bakałarzewskie, Rospuda Augustowska i Bolesty. Można tu napotkać głównie formy rzeźby młodoglacjalnej – oz, jeziora rynnowe oraz tereny sandrowe.

Roślinność Doliny Rospudy

Można tu zauważyć torfowiska niskie i wysokie oraz soligeniczne, porośnięte przez mchy. Występują tu także szuwary trzcinowe, mannowe i mozgowe. Tereny wokół torfowisk zajęte są przez bagienne lasy i zarośla sosnowo-brzozowe. Nieco dalej przy zboczach doliny rosną tu bory świerkowe oraz lasy olchowe.

Jeśli chodzi o gatunki chronione to w Dolinie Rospudy rosną tu rośliny z rodziny storczykowatych (m. in storczyk krwisty, storczyk szerokolistny, kukułka Fuchsa) oraz brzoza niska czy wielosił błękitny. Oprócz tego są tu dwa gatunki rosiczek, skalnica torfowiskowa czy lilia złotogłów. Można tu zaobserwować także relikty polodowcowe, jakimi są mszaki typu mszew krokiewkowata.

Dolina Rospudy
Dolina Rospudy

Zwierzęta Doliny Rospudy

Jeśli chodzi o chronione zwierzęta, to oprócz ważek i małż, objęte ochroną są motyle i co ciekawe także pijawka medyczna. Wśród kręgowców w Dolinie Rospudy mają tu swoich przedstawicieli chronione ryby oraz płazy, takie jak na przykład traszka grzebieniasta.

Z większych zwierząt występują tu ptaki różnych gatunków – żurawie, dzięcioły, muchołówki czy jarząbki. Mało tego na tym terenie ma swoje siedliska także bielik i orlik krzykliwy. Na swojej drodze można spotkać jelenie, wilki, wydry i bobry. To także teren występowania kilku gatunków nietoperzy.

Dolina Rospudy to teren wyjątkowo bogaty przyrodniczo, co przekłada się także na atrakcyjność turystyczną. Trzeba też pamiętać, że tak duży teren zielony jest zawsze płucami naszej planety i należy o niego za wszelką cenę dbać. Dlatego plany budowy obwodnicy Augustowa były co najmniej pomysłem nie na miejscu. Całe szczęście nie dopuszczono do tego i teren Doliny pozostał nienaruszony.
Mapa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *